Lataa turvallisesti

Tuotteemme tulee olemaan käyttö-, verifiointi- ja testausvaiheessa loka/marraskuun vaihteessa 2020

Kaapin sammutuskyky on testeissä havaittu toimivaksi ja turvalliseksi tavaksi ladata polkupyörän akkuja, joko sisätiloissa, tai ulkona – sateelta suojatussa tilassa.

Laite on vikavirtasuojattu, ja tulipalon sattuessa, laite ilmoittaa palosta, suorittaa sammutustoimet sekä katkaisee oman virransyöttönsä ja tarpeen vaatiessa jäähdyttää vedellä akkua,

Laitteessa on joka latauslokerossa kaasu- ja lämpöanturit

Sammutus tapahtuu turvallisella, jäähdyttävällä vesiliuoksella joka sitoo merkittävästi myrkyllisiä ja räjähdysherkkiä palokaasuja,. 

Kaappi on tiivis, eikä aiheuta toiminnallaan vesivahinkoa