LOADING CLOSE

Kayttöehdot ja yksityisyys – Terms of usage and privacy policy

1. Sovelluksen tarjoaja

Latauspolku-sovellusta (”Sovellus”) ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön Latauspolku Oy (y-tunnus 3101248-5 , osoite Laaksolahdentie 18A, 02720 Espoo), jäljempänä ”Latauspolku, Latauspolun” tai ”me”.

2. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä Sovellusta hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä Sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita. Latauspolku voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Sovelluksen käyttö. Käyttämällä Sovellusta sitoudut näiden Sovelluksen käyttöehtojen lisäksi noudattamaan Latauspolku-palvelun sopimusehtoja, jotka löydät täältä.

3. Tietosuoja

Jos asennat Sovelluksen ja käytät sitä, keräämme Sovelluksessa antamiasi tietoja. Kaikki sovelluksen uudet käyttäjät kirjautuvat sovellukseen Latauspolku tunnuksella. Latauspolku noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

4. Sijaintitieto

Käyttäjän sijaintitietoa käytetään Sovelluksessa käyttäjän lähellä olevien Palveluntarjoajien palveluiden näyttämiseksi. Käyttäjä voi kytkeä sijaintitietojen käytön päälle ja pois laitteen asetuksista.

5. Saatavuus ja Sovelluksen käytöstä syntyvät kustannukset

Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Sovelluksen tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä Latauspolku ei myönnä mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Sovellusta tai poistaa Sovelluksen tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi Sovellukseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sinä vastaat Sovelluksen käyttöön mahdollisesti liittyvistä maksuista.

6. Vastuu Sovelluksen sisällöstä

Tarjoamme Sovelluksen ja sen sisällön sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. Latauspolku ei vastaa Sovelluksen toimituksellisen ja muun Latauspolku Oy:n laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Latauspolku ei takaa Sovelluksen tai sen kautta käytetyn sisällön tai palvelun paikkansapitävyyttä, luotettavuutta tai täydellisyyttä.

7. Oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön

Sovelluksen ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Latauspolku Oy:lle ja/tai sen lisenssinantajille. Sovelluksen sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Mikäli Latauspolku ei toisin määritä, saat asentaa Sovelluksen vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään muita Sovellukseen tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Sovellusta ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille. Sovellusta on käytettävä sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta olet Sovelluksen hankkinut.

8. Tietoturva

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Sovelluksen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Latauspolulle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Latauspolulle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin.

9. Vahingonkorvausvelvollisuus

Olet velvollinen korvaamaan Latauspolulle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot.

Latauspolun vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

10. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Espoon käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

11. Irtisanominen ja ehtojen erillisyys

Käyttäjä voi irtisanoa Sovelluksen käyttöehdot poistamalla Sovelluksen ja lopettamalla sen käytön. Mahdolliset irtisanomista ennen tehdyt lataukset ovat voimassa latauksen tekohetkellä voimassaolleiden sopimusehtojen mukaisesti. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

12. Yhteystiedot

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme (puh +358 400 665 560).

13. Palveluun tallennettavat tiedot. Palvelun käyttö vaatiin käyttäjätunnuksen (sähköpostiosoite) ja salasanan käyttöä. Nämä tallennetaan palvelun käyttämistä varten. Käyttäjä voi rekisteröityessään tallentaa myös yhteystiedot (Nimi, Osoite, puhelinnumero). Näitä käytetään käyttäjän kontaktoimiseen mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa sekä palvelun käyttöön liittyvien tiedotteiden lähettämisessä. Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

14. Tietoturva. Kaikki kommunikaatio sovelluksen ja taustajärjestelmän välillä on salattu. Käyttäjän salasanaa ei tallenneta salaamattomana.

15. Tietojen poistaminen. Käyttäjä voi poistaa henkilökohtaiset tietonsa palvelusta. Tietojen poiston jälkeen käyttäjä ei voi enää käyttää palvelua. Käyttäjän latausjaksoihin liittyvät tiedot säilyvät, mutta tietojen poiston jälkeen niitä ei voi enää yhdistää käyttäjään. Latausjaksotietoja käytetään tilastointitarkoituksiin, eikä niitä poisteta palvelimelta. Tilastoinnista ei pysty yksilöimään käyttäjiä.